آقای عباس صلاحی سال تولد : 1343
محل تولد : تفرش

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پزشک متخصص
- ریاست شبکه بهداشت و درمان

تحصیلات :
- دکترای نخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)
تعداد آراء : 20,171 درصد آراء : 57.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون اجتماعی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای عباس صلاحی"