آقای امیر خجسته سال تولد : 1338
محل تولد : همدان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :

- رئیس دانشگاه فرهنگیان
- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول، استاد امام خامنه ای
- کارشناسی ارشد الهیات و ادبیات عربحوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد آراء : 80,306 درصد آراء : 29.88

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای امیر خجسته"

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)
تعداد آراء : 83,120 درصد آراء : 33.55

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای امیر خجسته"