آقای علی نعمت چهاردولی سال تولد : 1346
محل تولد : ملایر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون آموزش و پرورش
- رئیس مشاوره و خدمات روانشناسی استان همدان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مشاوره

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 44,829 درصد آراء : 36.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون عمران سال سوم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای علی نعمت چهاردولی"