آقای عطاءاله سلطانی صبور سال تولد : 1348
محل تولد : رزن

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- دبیری

تحصیلات :
- فوق لیسانس علوم و قران و حدیث

حوزه انتخابیه : همدان (رزن)
تعداد آراء : 40,572 درصد آراء : 40.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ "آقای عطاءاله سلطانی صبور"