آقای بهروز نعمتی سال تولد : 1347
محل تولد : اسدآباد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، کردی، آذری

سوابق و فعالیت ها :
- فرماندار
-عضو هیاات مدیره شرکت های مختلف تولیدی و صنعتی

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک


حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,158,036 درصد آراء : 35.69

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۰ "آقای بهروز نعمتی"

حوزه انتخابیه : همدان (اسدآباد)
تعداد آراء : 26,129 درصد آراء : 48.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۶ "آقای بهروز نعمتی"