آقای احمد  آریایی نژاد سال تولد : 1345
محل تولد : ملایر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت :
- پزشک و دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات :
- دکترای پزشکی عمومی

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 50,631 درصد آراء : 69.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای احمد آریایی نژاد"