آقای محمدصالح جوکار سال تولد : 1336
محل تولد : یزد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و تحصیلات :
- رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کشور

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد بافت شناسی

حوزه انتخابیه : یزد (صدوق / یزد)
تعداد آراء : 139,401 درصد آراء : 72.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی