آقای دخیل عباس زارع زاده مهریزی سال تولد : 1338
محل تولد : مهریز

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-مسئول اداره تبلیغات اسلامی

تحصیلات :
سطح 4 تخصصی حوزوی

حوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)
تعداد آراء : 44,271 درصد آراء : 50.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای دخیل عباس زارع زاده مهریزی"