آقای سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی سال تولد : 1345
محل تولد : میناب

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری هرمزگان

تحصیلات :
فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی توسعه

حوزه انتخابیه : هرمزگان (جاسک / رودان / میناب)
تعداد آراء : 101,318 درصد آراء : 58.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "آقای سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی"