آقای ابوالقاسم جراره سال تولد : 1360
محل تولد : بندرعباس

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- فوق لیسانس حقوق

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / قشم)
تعداد آراء : 127,271 درصد آراء : 39.42

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای ابوالقاسم جراره"