آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی سال تولد : 1342
محل تولد : تهران

سوابق و فعالیت ها:
-معاون وزیر مسکن و شهرسازی
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد رشته،گرایش سازه

حوزه انتخابیه : یزد (صدوق / یزد)
تعداد آراء : 124,448 درصد آراء : 50.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی"