آقای محمدرضا  صباغیان بافقی سال تولد : 1347
محل تولد : بافق


سوابق و فعالیت ها:
- دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسیحوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
تعداد آراء : 42,159 درصد آراء : 57.57

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها