آقای محمدرضا  صباغیان بافقی سال تولد : 1347
محل تولد : بافق


سوابق و فعالیت ها:
- دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسیحوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای محمدرضا صباغیان بافقی"

حوزه انتخابیه : یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
تعداد آراء : 42,159 درصد آراء : 57.57

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای محمدرضا صباغیان بافقی"