آقای احمد علیرضابیگی سال تولد : 1342
محل تولد : ارومیه


سوابق و فعالیت ها:
- استاندار آذربایجان شرقی

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی


حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 235,314 درصد آراء : 32.63

عضویت در کمیسیون

سال دوم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها