خانم زهرا ساعی سال تولد : 1359
محل تولد : تبریز


سوابق و فعالیت ها:
- مشاور و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری ژئوپلوتیک (جغرافیای سیاسی)

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 134,016 درصد آراء : 42.83

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "خانم زهرا ساعی"