آقای احد  آزادی خواه سال تولد : 1354
محل تولد : ملایر


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی

تحصیلات:
- دانشجوی سطح چهار (دکتری)

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)
تعداد آراء : 34,313 درصد آراء : 50.55

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال دوم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال اول : سخنگو کمیسیون فرهنگی