آقای یوسف داودی سال تولد : 1343
محل تولد : سراب


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری و بورد تخصصی بیماری های داخلی
- دکتری حرفه ای دامپزشکی
- کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاهی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (سراب / مهربان)
تعداد آراء : 31,158 درصد آراء : 57.64

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای یوسف داودی"