خانم معصومه آقاپور علیشاهی سال تولد : 1348
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:

- استاد دانشگاه
- مشاور برنامه ریزی اقتصادی امور بانکی

تحصیلات:
- دکتری اقتصاد (گرایش مدیریت کار)

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)
تعداد آراء : 24,952 درصد آراء : 62.76

عضویت در کمیسیون

سال سوم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی