آقای قلی  الله قلیزاده سال تولد : 1339
محل تولد : اهر


سوابق و فعالیت ها:

- دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (خداآفرین / هوراند / کلیبر)
تعداد آراء : 36,936 درصد آراء : 59.85

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای قلی الله قلیزاده"