آقای محمد حسن نژاد سال تولد : 1360
محل تولد : جلفا


سوابق و فعالیت ها:
- هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
- مدیرعامل کارگزاری بورس آستان قدس رضوی

تحصیلات:
- دکتری مدیریت مالی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (جلفا / مرند)
تعداد آراء : 59,925 درصد آراء : 50.19

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی