آقای حسین هاشمی تختی سال تولد : 1340
محل تولد : بندرعباس

سوابق و فعالیت ها:
-استاندار هرمزگان
-سرپرست استانداری بوشهر
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
تعداد آراء : 177,826 درصد آراء : 49.11

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای حسین هاشمی تختی"