آقای فردین فرمند سال تولد : 1335
محل تولد : میانه


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- مقدمات
- فوق دکتری برنامه ریزی
- دکتری انرژی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 24,996 درصد آراء : 26.43

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای فردین فرمند"