آقای علی ابراهیمی سال تولد : 1346


سوابق و فعالیت ها:
- معاون سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
- رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه استان مرکزی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد

حوزه انتخابیه : مرکزی (شازند)
تعداد آراء : 23,536 درصد آراء : 53.63

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی