آقای محمدرضا منصوری سال تولد : 1345
محل تولد : ساوه

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه
-رییس خانه صنعت معدن،تجارت
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مهندسی برق

حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)
تعداد آراء : 36,264 درصد آراء : 53.15

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای محمدرضا منصوری"