آقای محمد حسینی سال تولد : 1347
محل تولد : فراهان


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت دیوان محاسبات کشور

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان)
تعداد آراء : 13,042 درصد آراء : 26.91

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات