آقای سید مهدی مقدسی سال تولد : 1342
محل تولد : اراک

سوابق و فعالیت ها :
-مدیر عامل شرکت توسعه ساختمانی
-شهردار سابق کلانشهر کرج
-عضو هیات مدیره سرمایه گذاری پارسیان
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مدیریت
-دانشجوی دوره دکتری مدیریت استراتژیک

حوزه انتخابیه : مرکزی (اراک / کمیجان)
تعداد آراء : 88,094 درصد آراء : 60.28

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای سید مهدی مقدسی"