آقای سیدحمزه امینی سال تولد : 1348
محل تولد : هشترود


سوابق و فعالیت ها:

- استاد دانشگاه
- معلم (تدریس در آموزش و پرورش)

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق)
تعداد آراء : 15,058 درصد آراء : 27.50

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۷ "آقای سیدحمزه امینی"