آقای سیدهادی بهادری سال تولد : 1357
محل تولد : ارومیه


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه
- معاون امور عمرانی استاندار

تحصیلات:
- دکتری عمران

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 220,197 درصد آراء : 62.18

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای سیدهادی بهادری"