آقای روح الله حضرت پور طلاتپه سال تولد : 1362
محل تولد : ارومیه


سوابق و فعالیت ها:
- عضو شورای اسلامی شهر ارومیه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
تعداد آراء : 209,705 درصد آراء : 59.22

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای روح الله حضرت پور طلاتپه"