آقای عین الله شریف پور سال تولد : 1335
محل تولد : چالدران


سوابق و فعالیت ها:
- بازنشسته

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد تخصصی مدیریت

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (شوط / ماکو / پلدشت / چالدران)
تعداد آراء : 27,753 درصد آراء : 25.00

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای عین الله شریف پور"