آقای سیدصادق طباطبایی نژاد سال تولد : 1360
محل تولد : قم


سوابق و فعالیت ها:
- تدریس در حوزه علمیه قم و اصفهان

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- کارشناسی ارشد تفسیر

حوزه انتخابیه : اصفهان (اردستان)
تعداد آراء : 16,100 درصد آراء : 53.53

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای سیدصادق طباطبایی نژاد"