خانم ناهید تاج الدین سال تولد : 1355
محل تولد : اصفهان


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری ژنتیک
- کارشناسی ارشد ژنتیک
- کارشناسی زیست شناسی (گرایش میکروبیولوژی)

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 195,066 درصد آراء : 29.05

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی سال اول : دبیر اول کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "خانم ناهید تاج الدین"