آقای علی بختیار سال تولد : 1352
محل تولد : گلپایگان


سوابق و فعالیت ها:
- سربازرس امور نفت سازمان بازرسی کل کشور
- مشاور معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
- کارشناسی مهندسی برق

حوزه انتخابیه : اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
تعداد آراء : 14,371 درصد آراء : 27.29

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "آقای علی بختیار"