آقای مرتضی صفاری نطنزی سال تولد : 1335
محل تولد : نطنز


سوابق و فعالیت ها:
- سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا

تحصیلات:
- دکتری اقتصادحوزه انتخابیه : اصفهان (قمصر / نطنز)
تعداد آراء : 9,842 درصد آراء : 26.14

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی