آقای جلال میرزایی سال تولد : 1352
محل تولد : شیروان و چرداول

سوابق و فعالیت ها:
-عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات:
-دکتری

حوزه انتخابیه : ایلام (ایلام / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران)
تعداد آراء : 62,231 درصد آراء : 37.64

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای جلال میرزایی"