آقای شادمهر کاظم زاده سال تولد : 1349
محل تولد : دره شهر


سوابق و فعالیت ها :

-مدیر مسکن و ساختمان

تحصیلات:
-دکتری معادل مدیریت استراژیک
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران

حوزه انتخابیه : ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران)
تعداد آراء : 51,604 درصد آراء : 57.50

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : دبیر اول کمیسیون عمران سال اول : دبیر دوم کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای شادمهر کاظم زاده"