آقای عبدالحمید خدری سال تولد : 1357
محل تولد : بندر دیلم


سوابق و فعالیت ها:
- قضاوت، قاضی دادگاه انقلاب اسلامی

تحصیلات:
- سطح 3 (حوزوی)
- دانشجوی دوره دکتری


حوزه انتخابیه : بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه)
تعداد آراء : 41,957 درصد آراء : 29.73

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : دبیر دوم کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای عبدالحمید خدری"