خانم فریده اولاد قباد سال تولد : 1349
محل تولد : کوهدشت


سوابق و فعالیت ها:
- فرهنگی با 22 سال سابقه آموزشی (مدیریتی، اجرایی، اداری)

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و دانشجوی دوره دکتری علوم اجتماعی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,262,112 درصد آراء : 38.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "خانم فریده اولاد قباد"