آقای علی محمد شاعری سال تولد : 1338
محل تولد : نکا


سوابق و فعالیت ها:
- قائم مقام سازمان محیط زیست کشور

تحصیلات:
- دکتری تخصصی علوم کشاورزی

حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه)
تعداد آراء : 70,403 درصد آراء : 40.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای علی محمد شاعری "