آقای محمدرضا بادامچی سال تولد : 1330
محل تولد : تبریز


سوابق و فعالیت ها:
- بازنشسته سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,261,252 درصد آراء : 38.87

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای محمدرضا بادامچی"