آقای ولی الله نانواکناری سال تولد : 1337
محل تولد : بابلسر

سوابق و فعالیت ها:
-مشاور عالی شهردار تهران
-پاسدار بازنشسته
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / فریدون کنار)
تعداد آراء : 39,319 درصد آراء : 42.76

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای ولی الله نانواکناری"