خانم سیده فاطمه حسینی سال تولد : 1364
محل تولد : شیراز


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر و مشاور مالی، بیمه ای و سرمایه گذاری در بخش خصوصی

تحصیلات:
- دکتری مالی در مرحله پایان نامه

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,218,727 درصد آراء : 37.56

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "خانم سیده فاطمه حسینی"