خانم پروانه سلحشوری سال تولد : 1343
محل تولد : مسجد سلیمان


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری جامعه شناسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,198,760 درصد آراء : 36.95

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "خانم پروانه سلحشوری"