آقای ابوالفضل سروش سال تولد : 1348
محل تولد : نکا


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,200,018 درصد آراء : 36.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان