خانم فاطمه سعیدی سال تولد : 1341
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر مؤسسه فرهنگی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,176,905 درصد آراء : 36.27

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "خانم فاطمه سعیدی"