آقای مهدی شیخ سال تولد : 1345
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- سطح سه حوزه، چهار سال دروس خارج فقه و اصول
- دکتری مبانی نظری اسلام (تدوین رساله)

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,174,410 درصد آراء : 36.20

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای مهدی شیخ"