آقای محمدعلی وکیلی سال تولد : 1344
محل تولد : یاسوج

سوابق و فعالیت ها:
-روزنامه نگار
تحصیلات:
-دانشجوی دوره دکتری اندیشه اسلامی
دروس خارج فقه و اصول
-دکتری کلام اسلامی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,163,052 درصد آراء : 35.85

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۶ "آقای محمدعلی وکیلی"