آقای محمد  بیرانوندی سال تولد : 1349
محل تولد : خرم‌آباد


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری زبان و ادبیات فارسی

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد / چگنی)
تعداد آراء : 78,005 درصد آراء : 43.97

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۸ "آقای محمد بیرانوندی"