آقای ذبیح نیکفرلیالستانی سال تولد : 1344
محل تولد : لاهیجان

سوابق و فعالیت ها:
-پزشک
-دبیر آموزش و پرورش
تحصیلات:
-دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : گیلان (سیاهکل / لاهیجان)
تعداد آراء : 47,341 درصد آراء : 51.53

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای ذبیح نیکفرلیالستانی "