آقای محمد مهدی  افتخاری سال تولد : 1352
محل تولد : رشت


سوابق و فعالیت ها:

- مسئول حوزه فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی

حوزه انتخابیه : (شفت / فومن)
تعداد آراء : 33,647 درصد آراء : 30.20

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۱ "آقای محمد مهدی افتخاری"