آقای منوچهر  جمالی سوسفی سال تولد : 1344
محل تولد : رودبار


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک در بیمارستان
- نماینده مردم در شورای اسلامی رشت

تحصیلات:
- دکتری پزشکی

حوزه انتخابیه : گیلان (رودبار)
تعداد آراء : 28,370 درصد آراء : 57.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای منوچهر جمالی سوسفی"